σαργολόγος

σαργολόγος
ο, Ν
1. λεπτό παραγάδι από μεσσηνέζα, κατάλληλο για την αλιεία σαργών
2. (για πρόσ.) α) ψαράς σαργών
β) ψαράς φτωχός σε μέσα αλιείας.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαργός + -λόγος* (πρβλ. καρπο-λόγος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Коммунистическая партия Греции — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта о …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”